Privacy Policy

Privacy Policy

van het gemengd zangkoor Sjongsum uit Workum


Sjongsum wil u zo goed mogelijk informeren over het gebruik van haar website. Zij houdt zich daarbij in alle gevallen naar beste weten aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op het bezoeken van onze website www.sjongsum.nl


Ons privacybeleid


Persoonsgegevens

bij het bezoek aan onze website www.sjongsum.nl is het niet mogelijk persoonsgegevens achter te laten bijvoorbeeld voor het toezenden van een nieuwsbrief.


Cookies 

dit zijn kleine bestandjes welke tijdens het bezoek aan een groot aantal websites op uw computer worden geplaatst. Dit is NIET het geval bij het bezoek aan de website van Sjongsum.


Foto/filmmateriaal 

tijdens optredens van ons koor kan het zijn dat er foto’s en/of film wordt gemaakt. Een selectie hiervan wordt op de website geplaatst. Mocht u op een geplaatste foto of film voorkomen en u heeft hier bezwaar tegen dan kunt u dit kenbaar maken bij onze website beheerder. 

Zijn eMailadres hbaas@me.com De websitebeheerder zal het betreffend materiaal zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken van de site verwijderen. 


Google Analytics

dit is een dienst van Google om het gebruik van een website door bezoekers in kaart te brengen ten behoeve van de websitebeheerder. Sjongsum maakt GEEN gebruik van Google Analytics.


Social Media

het koor Sjongsum heeft een Facebook pagina. Facebook kan cookies op uw computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook (die regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code /Cookies verwerken.


Disclaimer
Sjongsum is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.