Opnames in het kerkje van Folsgare, juni 2017:


Dit is een “inzing” oefening, met dit soort oefeningen beginnen we de repetitie:Early One Morning 


Hymnus


Gypsy Rover